Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nis Petersen

Mogens Knudsen
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
3,90

"Han er født i 1897, og hans omtumlede liv i ungdomsårene er næsten blevet legendariske. Det har ikke været det almindelige for unge danske forfattere, at de trådte frem med bøger efter at have flakket Europa rundt som vagabonder og ført en tilværelse, hvori sømand, skovhugger, redaktionssekretær og skotøjsarbejder kun betegner et fåtal af stadierne. Men i denne vandringsmand gemte der sig også et temperament, der var fyldt til randen af uro. Der var intet, der kunne beholde sit tag i ham, han var på en bestandig march bort fra det blivende."

Nis Petersen (1897-1943) var en af sin tids mest populære danske digtere og forfattere. Samtidig var han en usædvanlig og søgende skikkelse, der aldrig formåede at forholde sig i ro særlig længe ad gangen. Mogens Knudsens bog om Nis Petersen udkom året før digterens død og fortæller både om hans liv og hans værker. Bogen giver en spændende introduktion til et ganske særligt forfatterskab. Mogens Knudsen (1919-1985) var en dansk forfatter og forlagsdirektør. Han debuterede som forfatter i 1942 med "Nis Petersen" og udgav efterfølgende flere bøger i forskellige genrer. Han arbejdede blandt andet for Danmarks Radio og for Gyldendal først som oversætter og konsulent og senere som forlagsdirektør.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Poesia e poeti » Letteratura, storia e critica » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726535686

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nis Petersen"

Nis Petersen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima