Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nyílt láng használata

Kemény Zsófi
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
0,00

Ez a könyv egy sosem látott táj, amit újra és újra be kell járnod, hogy megértsd. Elromló mondatokból összeszerelt magánmitológia, labirintus, erd¿ ¿ valahol a mélyén többszerepl¿s monológok éjszakai gyülekez¿helyével. Ennek a könyvnek a hangja a legfinomabb regiszterekb¿l válogat, bár a szövegek formája megtéveszt¿en egyszer¿, a megszólalás természetessége magával ragadó, a téteket szimpatikus nagyvonalúsággal kezel¿ versek titokban mégis a végtelenre játszanak. Ez a könyv az összement karácsonyfáké, fekete-fehér nagyszül¿ké, tavaszi hajnaloké, kapaszkodó kezeké. Itt még a rontás is csak gyakorlás, ama majdani, igazi rontásra. És persze, már rég dehogy. Ez a könyv hátat fordít az elvárásoknak, elsétál a pálya végéig, és csöndben mosolyogva magasabbra teszi az úgynevezett lécet. Sokkal magasabbra. Ez Kemény Zsófi els¿ kötete. Simon Márton

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633106532

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nyílt láng használata"

Nyílt láng használata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima