Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

OXEN  Gladiator - Jens Henrik Jensen
OXEN  Gladiator - Jens Henrik Jensen

Audiolibro OXEN Gladiator

Jens Henrik Jensen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
32,76

Modstræbende er den tidligere jægersoldat Niels Oxen begyndt i behandling for den PTSD, der har martret ham i mange ar. En kvindelig militærpsykolog vækker hans tillid og maske andre næsten glemte følelser i ham. Oxen indvilliger, da hun foreslar ham at være leder og mentor for en gruppe PTSD-ramte veteraner pa en overlevelsestur til en afsidesliggende shelterplads.
En gammel kending venter pa Oxen, da han kommer hjem: Mossman fra PET. Han er modvilligt gaet pa pension, men er sendt i byen for at bede Oxen hjælpe PET i en sprængfarlig sag: Et antal krigsveteraner er blevet likvideret flere steder i landet, og der er brug for Oxens kompetencer som erfaren soldat og som skarpsindig efterforsker.
Da Oxen gar ind i den mystiske sag, genforenes han med sin gamle makker og ven Margrethe Franck fra PET, og de to forsøger sammen at forbinde ofrene og rede den omfattende sags mange trade ud.
Midt i efterforskningen mister Margrethe Franck pludselig forbindelsen til Oxen. Han er tilsyneladende forsvundet fra jordens overflade, og hun indleder en desperat eftersøgning af Oxen, mens han for sin del kæmper en kamp pa liv og død blandt tilsyneladende ukendte fjender, der ikke regner menneskeliv for noget.
Gladiator er en nervepirrende krimi om ufattelig grusomhed og om fortidens synder og gode gerninger.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Thriller e suspence , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 12:36.14

Pubblicato 01/09/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788740072761

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "OXEN Gladiator"

OXEN  Gladiator
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima