Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

OXEN  Lupus - Jens Henrik Jensen
OXEN  Lupus - Jens Henrik Jensen

Audiolibro OXEN Lupus

Jens Henrik Jensen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
22,28

Lupus er fjerde bind i serien om Niels Oxen. Krigsveteranen Niels Oxen lever et stille liv i sin lejlighed i Vangede. Han ser frem til hver 14. dag at have besøg af sin søn men deres forhold er problemfyldt.
Da den tidligere PET-chef Axel Mossman spørger, om Oxen kan tage til Jylland og kigge efter en forsvunden gardejer og tidligere departementschef, siger Oxen først nej. Da han finder pa at sla opgaven sammen med en vinterferietur med sønnen, siger han alligevel ja. Garden ligger ved Harrild Hede, hvor der er observeret ulve.
For Niels Oxen bliver den lille overkommelige opgave vejen ind i ukendt terræn, hvor flere slags ulve krydser hans spor og leder ham tilbage til hans gamle makker Margrethe Francks fortid. En fortid, der er langt mere hemmelighedsfuld og farlig, end nogen aner.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 13:56.32

Pubblicato 06/09/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788740051889

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "OXEN Lupus"

OXEN  Lupus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima