Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oamenii eternitaii nu se tem niciodata

Shani Boianjiu
pubblicato da Polirom

Prezzo online:
0,00

Oamenii eternitaii nu se tem niciodata are în centru trei prietene adolescente israeliene, Yael, Avisag i Lea, dintr-un sat prafuit de lânga grania cu Libanul, care îi îndeplinesc serviciul militar într-o atmosfera ce penduleaza între plictis i teroare. Lea pazete un punct de frontiera spre Cisiordania, verificând permisele palestinienilor care patrund în Israel, i, ca sa-i alunge plictiseala, îi imagineaza povetile lor de viaa. Avisag pazete grania egipteana, având în sarcina oprirea emigranilor ilegali i a filmelor porno piratate, iar Yael face instrucie de trageri i flirteaza cu baiei mai mici decât ea. Toate trei ateapta sa se întâmple ceva, prinse mereu în clipa intensa de dinaintea izbucnirii unei nenorociri. Romanul s-a aflat pe lista celor mai bune zece titluri de ficiune a publicaiei The Wall Street Journal în 2012.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore Polirom

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789734647682

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oamenii eternitaii nu se tem niciodata"

Oamenii eternitaii nu se tem niciodata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima