Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Og træerne star stadig i Wienerwald

Elisabeth Åsbrink
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
23,49
24,73
-5 %
24,73

500 breve fra Wien, omhyggeligt sorteret efter dato, omviklet med snor og gemt af vejen. Adressaten er Otto Ullmann, en 13-arig jødisk dreng, som i vinteren 1939 ankom til Skane fra det nazistiske Østrig uden sine forældre. Josef og Elise Ullmanns 500 længselsfulde breve til deres søn og eneste barn er et vidnesbyrd om et jødisk forældrepars sorg og fornedrelse i Wien og Theresienstadt. Indtil korrespondancen en efterarsdag i 1944 hører op. Det er en tragedie pr. post, skrevet netop sa lavmælt og habløst fuldt af fortrøstning, som man ma skrive til en dreng, der er alene i et fremmed land. Elisabeth Åsbrinks bog om familien Ullmann er samtidig et personligt og bevægende opgør med en nation og et folk, som ikke handlede, som man bør over for mennesker i yderste nød. For midt under Holocaust, i det jødiske folks mest desperate stund, blomstrede antisemitismen hele vejen op gennem det svenske samfund og ind i sagsbehandlerkontorerne, hvor jøders ansøgninger om asyl blev forsynet med et »m« for mosaisk og af den grund oftest afvist.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Og træerne star stadig i Wienerwald"

Og træerne star stadig i Wienerwald
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima