Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Onder wolven van Alex Beer vertelt het verhaal van de Joodse Isaak Rubinstein, die in 1942 om zijn familie te redden moet infiltreren in de Gestapo door zich voor te doen als een omgekomen inspecteur.

In Onder wolven van Alex Beer moet Isaak Rubinstein infiltreren in de Gestapo om zijn familie te redden.

Nürnberg, 1942. Om te voorkomen dat zijn familie gedeporteerd wordt vraagt Isaak Rubinstein zijn ex-geliefde, die nu bij het verzet zit, om hulp. Maar ze vraagt een hoge prijs: Isaak moet in de Gestapo infiltreren en zich voordoen als inspecteur Adolf Weissmann, die is gestuurd om de moord op een beroemde actrice op te lossen. Er is één probleem: het verzet denkt dat Weissmann is omgekomen bij een moordaanslag, maar hij heeft het overleefd. Isaak bevindt zich tussen de wolven: de kans op ontmaskering wordt steeds groter

Onder wolven van Alex Beer is een onvervalste pageturner, doorspekt met historische details.

`De verhalen van Alex Beer hebben ook betrekking op het heden en tegelijkertijd brengt ze het verleden ermee tot leven.' - Juryrapport Leo Perutz-prijs

`De lezer stapt in een emotionele achtbaan - het boek zit vol spanning. Uitstekende thriller!' - Mainhattan Kurier

`Spannend van begin tot eind.' - Mittelbayerische Sonntagszeitung

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onder wolven"

Onder wolven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima