Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fenomenale spanning voor de fans van Thomas Olde Heuvelt, J.D. Barker en Gillian Flynn

Whistler Bay, 1989. Wilder Harlow brengt de zomer door in het vakantiehuis dat zijn ouders hebben geërfd. Hij loopt de knappe Nathaniel en de fascinerende Harper tegen het lijf, maar hij weet nog niet dat zijn intense band met hen hem zal tekenen voor het leven. Wanneer de drie vrienden een gruwelijke ontdekking doen in een grot in de baai, leidt dat niet alleen tot de ontmaskering van een seriemoordenaar, maar ook tot een tragisch eind van de vriendschap.

Meer dan dertig jaar later keert Wilder terug naar Whistler Bay om daar de confrontatie met zijn demonen aan te gaan. Maar het verleden achtervolgt hem, want ook Harper is teruggekeerd naar het kustplaatsje en houdt angstvallig haar geheimen voor zich. En dan zijn er nog de hallucinaties die gepaard gaan met Wilders oogziekte. Of worden ze door iets anders veroorzaakt? De grens tussen feit en fictie vervaagt. Hoe meer Wilder schrijft, hoe meerhij begint te twijfelen of zijn herinneringen wel kloppen

Pers en collega's

'Een ingenieus plot, Droste-effecten en onheilspellende witregels. In Onderhuids zet Catriona Ward een tandje bij.' de Volkskrant

'Ward heeft het indrukwekkende talent om je met elke zin de stuipen op het lijf te jagen.' Thomas Olde Heuvelt

'Een veelkantige meesterproef: ingenieus, vol klassieke horrorelementen en hoogst originele (plot)valluiken, huiveringwekkend eng en gruwelijk, maar op een vreemde manier ontroerend tegelijk.' VPRO Gids

'Een favoriet, spraakmakend boek dat het thrillergenre op een wonderbaarlijke manier verrijkt.' Esquire

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/02/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789402323276

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onderhuids"

Onderhuids
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima