Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Op zoek naar geluk - Charlotte Jacobi
Op zoek naar geluk - Charlotte Jacobi

Audiolibro Op zoek naar geluk

Charlotte Jacobi
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
0,00

De historische roman Op zoek naar geluk, het tweede deel in de Patisserie-serie van Charlotte Jacobi speelt zich af in het Straatsburg van vlak na de Eerste Wereldoorlog. De meesten mensen denken even niet aan zoetigheid of andere lekkernijen. De families Picard en Tritschler - ooit aartsvijanden - hebben dit in hun patisserie ook opgemerkt. Ondanks deze tegenslag is patisserietalent Ruth vastbesloten om de familiebakkerij, samen met taartenkoningin tante Ida, een nieuwe impuls te geven.

Dan keert Ruths oude liefde Marcel terug van het front... En hij is er niet zonder kleerscheuren van afgekomen. Getraumatiseerd door de oorlog is hij voorgoed veranderd. Tot overmaat van ramp slaat ook nog eens de Spaanse griep toe, die een spoor van ellende door Europa trekt. De tegenslagen stapelen zich op, en Marcel lijkt verder van haar af te staan dan ooit. Zal er nog een rooskleurige toekomst op Ruth wachten en zal ze haar ware liefde vinden?

Charlotte Jacobi brengt in Op zoek naar geluk het kleurrijke Straatsburg van de twintigste eeuw ontroerend tot leven, in een verhaal vol liefde, drama en zoete momenten. Voor de lezers van Corina Bomann en Anne Jacobs.

'Genieten!' Hebban.nl

'Lekker leesvoer voor de vakantie.' - Nederlands Dagblad

'Een heerlijke mix die doet verlangen naar meer.' - Weltbild

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Audiolibro

Durata 11:55.10

Pubblicato 31/01/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789401619417

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Op zoek naar geluk"

Op zoek naar geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima