Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Operaatio Aquamarina

Maria Kupias
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Katajan tallin heppatytöistä kertovan sarjan ihastuttava ensimmäinen osa! Kun hoitohevonen myydään, 15-vuotiaalla Nooralla on totuttelemista. Roolipeleistä saa lohtua, mutta kun vanhemmat päättävät muutosta Kimovaaraan, sulateltavaa alkaa olla riittämiin. Uudella paikkakunnalla on onneksi talli, jolla Noora aloittaa uudestaan rakkaan harrastuksensa ratsastuksen. Noora saa pian myös uusia kavereita. Mutta miksi ennen niin lämmin Oona-serkku ei halua Nooraa mukaan Hummarit-talliporukkaan? Teini-ikäisen Nooran elämä heittää kärrynpyörää, kun Helsinki vaihtuu maalaismaisemiin ja hevostallikin toiseen. Mukaansatempaavan ja lämminhenkisen nuorten hevossarjan avausosa johdattaa Kimovaaran leppoisiin maisemiin!

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2023

Lingua Finlandese

EAN-13 9788727086255

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Operaatio Aquamarina"

Operaatio Aquamarina
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima