Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

PRINCE2® - Projektledelse med succes

AXELOS LIMITED
pubblicato da The Stationery Office Ltd

Prezzo online:
87,56
102,96
-15 %
102,96

Den opdaterede vejledning for 2017, der er den første siden 2009, lægger stor vægt på metodens skalerbarhed og fleksibilitet, og hvordan man bedst tilpasser den til et projekts kompleksitet og specifikke krav.

Best practice som repræsenteret af PRINCE2-metoden understøttes af en ordning, der tilbyder tre certificeringsniveauer: Foundation, Practitioner og Professional.

PRINCE2-metoden består af syv temaer, principper og processer, og den giver brugerne de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden til at håndtere projekter i en række miljøer.

"Igen og igen hører man, at det eneste, der er konstant i verden, er forandring, og PRINCE2 udvikler sig for at reagere på forretningsmæssige forandringer. Men nøgleelementerne i PRINCE2 forbliver uændret: forankret i arbejdslivets realiteter og er lige så relevante, som de altid har været. Metodens styrke kommer af flere årtiers best practice inden for projektledelse i mange forskellige organisationer og brancher"

Peter Hepworth, administrerende direktør for AXELOS

VÆSENTLIGE FORDELE VED OPDATERINGEN

Større vægt på tilpasning af PRINCE2 til behovene i organisationerne og et stort udvalg af projektmiljøer

Demonstrerer en stærkere sammenkædning mellem temaer og principper

Omstruktureringen af kapitlerne om 'Temaer', så de imødekommer typiske eksempler på tilpasning

Giver større vejledning til praktisk anvendelse af metoden med en lang række eksempler, tips og tricks

Der er foretaget forbedringer til strukturen og formatet i hele manualen for at gøre det lettere at finde rundt i den og bruge den

Den opdaterede vejledning og de opdaterede prøver er udviklet gennem en kollektiv tilgang, der omfatter mere end 100 medlemmer af det større udviklingsteam, herunder brugere, undervisere og konsulenter

PRINCE2's kendte struktur med syv principper, temaer og processer er uændret.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "PRINCE2® - Projektledelse med succes"

PRINCE2® - Projektledelse med succes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima