Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paddington 16:50

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,57

Mrs. McGillicuddy épp a karácsonyi bevásárlásából utazik haza, amikor a mellette párhuzamosan haladó másik vonat egyik ablakán hirtelen felszalad a roló. Borzasztó látvány tárul az ids hölgy szeme elé: egy férfi fojtogat egy harminc év körüli nt, aki végül holtan omlik gyilkosa karjaiba. Megérkeztekor Mrs. McGillicuddy hiába értesíti a rendrséget, a holttestnek nyoma vész, és a gyilkosságról sem tud senki
Miss Marple barátnje, Mrs. McGillicuddy segítségére siet, és szövetkezik a fiatal, agilis és roppant talpraesett Lucy Eyelesbarrow-val, a szabadúszó házvezetnvel, hogy együtt derítsék ki az e mögött a felettébb rejtélyesnek tn eset mögött rejl igazságot.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795100

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Paddington 16:50"

Paddington 16:50
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima