Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kyökkipiialla on parsinneula, jolla on suuria kuvitelmia itsestään. Se ei myönnä olevansa parsinneula, vaan ajattelee olevansa hieno silmäneula. Kun piika laittaa parsinneulan paitansa rintaan, neula luulee kohonneensa rintaneulaksi. Suuret luulot eivät kuitenkaan auta parsinneulaa sen elämässä, sillä eräänä päivänä sen elämä muuttuu traagisesti. Vaan pystyykö parsinneula luopumaan suuruuskuvitelmistaan edes katuojassa? Tanskalaisen kirjailijan ja runoilijan Hans Christian Andersenin (18051875) tuotantoon kuuluu romaaneja, näytelmiä, oopperoita, runoja, matkakertomuksia ja omaelämäkertoja. Andersen on maailmanlaajuisesti tunnettu saduistaan, joita on käännetty lukuisille eri kielille.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Narrativa » Fantasy e magia , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726452884

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Parsinneula"

Parsinneula
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima