Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
12,99
13,64
-5 %
13,64

Succéserien Oxen blir TV-serie och far en lysande fortsättning!

En grupp krigsveteraners valdsamma död utreds och en lang skugga faller över den tidigare jägarsoldaten Niels Oxen och hans gamla vän pa PET, Margrethe Franck. Tyngd av skuldkänslorna över att ha slagit ihjäl oskyldiga försvinner Oxen, till synes pa en vandring utan slut. Franck blir avskedad fran PET.

Da den tidigare PET-chefen Axel Mossman söker deras hjälp med ett enkelt uppdrag ser det ut som att ett streck dras över vad som tidigare hänt. Franck och Oxen ska bista de danska skattemyndigheterna genom ett hemligt köp av bankuppgifter i Panama.

De antar uppdraget och söker samtidigt svar om det förflutna som plagar dem. När de plötsligt är en mystisk mördare pa sparen avtäcks samband. Men ocksa att de befinner sig i en livsfara.

Jens Henrik Jensen (f 1963) har med framför allt den hyllade Oxen-serien skaffat sig hundratusentals läsare i Sverige. Pilgrim är den sjätte fristaende delen om Niels Oxen. Pa svenska har även trilogin om Nina Portland utkommit.

Jens Henrik Jensen bor pa Jylland i Danmark med sin familj. Första säsongen av en nyskapad dansk TV-serie, baserad pa inledningen av Oxen-serien, är färdig för visning runtom i världen.

Om del 5 i Oxen-serien, Gladiator: Mycket välskrivet, dramatiskt och fängslande Kapprakt

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Polaris

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789180660624

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pilgrim"

Pilgrim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima