Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pod crnim svjetlom

Ricardo Piglia
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
10,99

U malome mjestu usred argentinske pampe ubijen je Tony Durán. Poetak je sedamdesetih godina prošlog stoljea, a Durán je sve ono što je ondje teško razumjeti: elegantni Portorikanac s amerikom putovnicom, mulat s manirama svjetskog ovjeka i - kao da to nije dovoljno - ljubavnik sestara Belladona.

Blizanke Sofía i Ada naime keri su najmonijeg ovjeka mjesta, a njihova braa Lucio i Luca osnivai tvornice koja je osim prototipova trkaih automobila u uspavani provincijski gradi dovela budunost. I snove.

U istrazi koju, svaki za sebe, provode osebujni mjesni policijski inspektor Croce i novinar iz Buenos Airesa Emilio Renzi ispreplest e se zato slojevi obiteljske i argentinske povijesti, sjedinjeni u prii o zloinu i strasti, opsesiji i vjenoj borbi novoga sa starim. Pod crnim svjetlom nesvakidašnji je krimi koji se opire klišejima i jednostavnim rješenjima, ali i briljantno konstruirano umjetniko djelo kojim je Ricardo Piglia osvojio najznaajnije književne nagrade španjolskoga govornog podruja. Nezamjenjivo argentinski i po svemu svjetski, ovaj iznimni roman potvrdio je Pigliju kao jednog od najvažnijih hispanoamerikih pisaca današnjice.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/04/2018

Lingua

EAN-13 9789532669633

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pod crnim svjetlom"

Pod crnim svjetlom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima