Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pokertraining voor beginners

C. Oach
pubblicato da epubli

Prezzo online:
5,49

Poker is veel meer dan alleen een kaartspel. Het is een mix van strategie, psychologie en intuïtie. Poker Training voor Beginners: Van Bluffen tot Royal Flush - De Kaarten van Succes' leidt je stap voor stap door de veelzijdige wereld van poker. Dit boek leert je zowel de basis als de geavanceerde technieken die je nodig hebt om uit te blinken aan de pokertafel. Leer je tegenstanders te lezen, slim in te zetten en de subtiele nuances van het spel te beheersen. Tactiek, strategie en geluk om te triomferen - De essentiële geheimen van het kaartspel onthuld' geeft je alles wat je moet weten om je pokervaardigheden aan te scherpen en een voordeel te behalen op je tegenstanders.

Dettagli down

Generi Hobby e Tempo libero » Quiz e Giochi » Altri giochi , Sport » Altri sport

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9783758440663

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pokertraining voor beginners"

Pokertraining voor beginners
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima