Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ready Player One

Ernest Cline
pubblicato da Agave Edizioni

Prezzo online:
8,40

2044-et írunk, és a valóság elég ronda egy hely. Az emberiség nagy részéhez hasonlóan a gimnazista Wade Watts is azt a kiutat látja zord környezetébl, hogy bejelentkezik az OASIS-ba, a világméret virtuális utópiába, ahol az avatárján keresztül mindenki szabadon tanulhat, dolgozhat, és szórakozhat. Ugyancsak az emberiség nagy részéhez hasonlóan Wade is arról álmodozik, hogy találja meg elsként a virtuális világ elrejtett kincsét. A szimuláció tervezjeként ismert James Halliday ugyanis ördögi feladványt hagyott maga után, amelynek leggyorsabb megfejtje szédületes vagyonra és hatalomra tehet szert.

A Halliday által kifundált feladatok sikeres teljesítéséhez a popkultúra megszállott ismeretére van szükség, Wade pedig éppúgy otthon van a Gyalog galoppban, mint a Pac-Manben, a Rush életmvében vagy az animékben. Amikor a tizennyolc éves srác hosszú évek kitartó munkája után megoldja az els feladványt, hirtelen a figyelem középpontjába kerül, és ez életveszélybe sodorja. Egyes játékosok ugyanis még a gyilkosságig is hajlandóak elmenni a mesés nyeremény megszerzéséért.

Ernest Cline els regénye a 2011-es megjelenését követen megkapta a rangos Prometheus-díjat, és mostanra a popkulturális irodalom egyik legfontosabb kortárs mvévé vált. Több millió példányban adták el, világszerte óriási rajongótábora van, és készül belle már a nagyköltségvetés film is: Steven Spielberg rendezésében várhatóan 2017 végén mutatják be a mozik.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155522826

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ready Player One"

Ready Player One
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima