Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rejtély az Antillákon

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,61

A Karib-tenger partján fekv Arany Pálma Szálló vendégei kellemes napokat töltenek az idilli környezetben. Kényelmükrl a szálloda új tulajdonosa, egy fiatal házaspár, Molly és Tim Kendal gondoskodik. Egy nap az ids Palgrave rnagy, szokásához híven, számtalan kalandjai egyikével traktálja kissé unott hallgatóságát. Váratlanul egy gyilkos fényképét húzza el a tárcájából, hogy megmutassa az elképedt Miss Marple-nak, ám valami megzavarja

Másnap a gondterhelt Molly Palgrave halálhírét hozza: az rnagy magas vérnyomásának áldozata lett. Miss Marple-nek azonban valami nagyon nem tetszik. Vajon összefügg a rejtélyes fénykép említése Palgrave hirtelen halálával? Lehet, hogy egy gyilkos ólálkodik a szálló vendégei között? Miss Marple maga veszi kezébe a dolgokat

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795056

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rejtély az Antillákon"

Rejtély az Antillákon
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima