Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Resan till Landet Längesen

Elsa Beskow
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

En fantastisk berättelse av folkkära Elsa Beskow om tva barns resa med en drake till ett forntida sagoland och de äventyr de finner där!Kaj och Kajsa bor nära en fallen trädstam. Där brukar de leka. Deras granne är en trollkarl som en dag förvandlar stammen till en drake. Draken kan bade flyga och tala. Pa draken ger sig syskonen av pa ett äventyr till landet Längesen.De befriar en riddare ur fangenskap, dödar en ond drake och blir kungabarn. Alla har sin roll i landet Längesen. Men kommer Kaj och Kajsa komma hem till mamma och pappa igen, till nutiden?-

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Narrativa » Narrativa

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788727031712

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Resan till Landet Längesen"

Resan till Landet Längesen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima