Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Resol el misteri! 6 - L'enigma del laboratori secret

Lauren Magaziner
pubblicato da Molino

Prezzo online:
6,99

Tu decideixes quins sospitosos cal interrogar, quines preguntes vols fer i quines pistes s'han de seguir!

T'atreveixes a convertir-te en detectiu?

En un laboratori ultrasecret amagat sota la sorra del desert s'amaga un invent que podria canviar la història de la humanitat: una màquina telestransportadora. El problema? Algú l'ha robat i, en males mans, aquest giny podria ser increïblement perillós.

Només sis persones tenen accés a les instal·lacions. Entre ells, s'hi troben els cinc millors científics del país, capaços de fer els descobriments més al·lucinants i d'amagar els secrets més sorprenents. El comandant al càrrec del projecte contracta el Carlos, l'Eliza i el Frank perquè investiguin els fets, però els detectius s'enfronten al seu cas més complicat. Ajudaràs el Carlos i companyia a desentranyar l'enigma de la màquina teletransportadora i a trobar el culpable?

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Narrativa

Editore Molino

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2024

Lingua Catalano

EAN-13 9788427243798

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Resol el misteri! 6 - L'enigma del laboratori secret"

Resol el misteri! 6 - L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima