Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

När 23-årige Henrik Kyhlbom får veta att hans tjej Chris, som är aupairflicka i Paris, håller på att lämna honom, ja, då finns det bara en sak att göra: åka ner och återerövra henne. Han lämnar allt, sin lägenhet i "Käpparnas paradis" och sina jobb som obetydlig frilansjournalist och ordermottagare på Lidingö Glas.

Men i restaurangvagnen på tåget träffar han, ganska full, den mystiska journalisten Rebecka, och framme i Paris drar hon med honom till sin lägenhet ett stenkast från Eiffeltornet. Och när Chris visar sig vara en annan tjej än den som for ifrån honom blir han kvar hos Rebecka och börjar spökskriva hennes krönikor för en svensk veckotidning.

Överhuvudtaget är det inte mycket som går som han tänkt sig, och till slut framstår den heroiske stridstuppen Henrik som en ganska så naken kyckling.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789100163921

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rida på en gris"

Rida på en gris
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima