Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romana 454. (Nehéz örökség)

Jennie Adams
pubblicato da Harlequin Magyarország Kft.

Prezzo online:
2,99

Arabella, a kezd ruhatervez soha többé nem akarja viszontlátni a gazdag ékszerészt, Luchino Montichellit. A férfival rövid, szenvedélyes viszonya volt, amíg rá nem döbbent, hogy Luchino ns és gyereke van. Hat évvel késbb a férfi ismét felbukkan az életében, hogy felajánlja, közösen mutassák be a nagyközönségnek az általuk tervezett ruhákat és ékszereket. Arabella nem tudja megbocsátani Luchinónak, hogy becsapta. Vajon a férfi képes újra elnyerni a bizalmát és a szívét?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634078104

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romana 454. (Nehéz örökség)"

Romana 454. (Nehéz örökség)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima