Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Samenvatting Van Huis liefde Een vrolijke gids voor het schoonmaken, organiseren en liefhebben van het huis waarin u zich bevindt door Patric Richardson, Karin Miller

A.N
pubblicato da NUR

Prezzo online:
0,00

Leuk weetje:

Wist je dat het lezen van boeken het stressniveau met 68% kan verlagen? Het is echt waar! Het lezen van een goed boek kan je meevoeren naar een andere wereld, angst verlichten en zorgen voor een broodnodige ontsnapping.

Disclaimer:

Deze publicatie is bedoeld als aanvulling op het originele meesterwerk en mag niet worden gezien als vervanging ervan. Het is eerder bedoeld als een gedetailleerde samenvatting van de belangrijkste punten uit het boek.

Wat kun je verwachten van deze unieke beknopte versie?

Gedetailleerde uitsplitsingen van elk hoofdstuk, waarin essentiële concepten worden onthuld.

Beknopte en inzichtelijke analyses van de centrale thema's om je perspectief te verbreden.

Deskundig samengevatte inhoud die vakkundig de kernboodschap overbrengt, waardoor je kostbare tijd bespaart.

boeiende discussies en introspectieve vragen om je begrip te vergroten en diepere inzichten te ontdekken.

We moedigen je aan om een comfortabele plek te zoeken, te ontspannen en te beginnen aan deze spannende kennisreis. Als je jezelf onderdompelt in deze leeservaring, vergeet dan niet dat je niet alleen je begrip vergroot, maar ook je stressniveau verlaagt en je algehele welzijn verbetert. Veel plezier!

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Opere di consultazione

Editore Nur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/01/2024

Lingua Inglese

EAN-13 1230007301315

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Samenvatting Van Huis liefde Een vrolijke gids voor het schoonmaken, organiseren en liefhebben van het huis waarin u zich bevindt door Patric Richardson, Karin Miller"

Samenvatting Van Huis liefde Een vrolijke gids voor het schoonmaken, organiseren en liefhebben van het huis waarin u zich bevindt door Patric Richardson, Karin Miller
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima