Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Say Goodbye Amikor búcsúzunk

Cynthia Hand
pubblicato da Maxim Könyvkiadó Kft.

Prezzo online:
5,97

Lex különc lány. Matekórán agymen¿ társaival kártyázik, és busszal jár suliba, mert kiszámolta azt, hogy a 179 tanítási nap 549,53 dolláros benzinköltséget eredményezne. Barátjával együtt készülnek a Massachusettsi M¿szaki Egyetemre és a Harvardra. Boldog élete van, teljes a családja, vannak barátai és egy szerelme. Senki sem úgy néz rá, mint aki bármelyik pillanatban összeomolhat. Egészen aznapig, mikor minden megváltozott... Lex most az a lány, aki elvesztette az öccsét. És úgy érzi, ebb¿l az állapotból soha többet nem tud már kitörni. De azt is jól tudja, változtatnia kell. Változtatnia kell neki és az édesanyjának is. S ami a legfontosabb, tudnia kell megbocsátani. Az apjának, Tylernek, de legf¿képp magának. Ezért szép lassan elkezdi összerakni élete széthullott darabkáit, és próbálja felfedni, mi is történt Tyler halálának éjszakáján. De van egy titka, amit senkinek sem mondott el: egy üzenet Ty-tól, ami lehet, hogy mindent megváltoztathatott volna. Lex testvére már örökre elt¿nt. Ám ahogyan a lány is rájön, egy szellemnek nem kell valósnak lennie ahhoz, hogy meggátolja a továbblépést.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Maxim Könyvkiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634993322

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Say Goodbye Amikor búcsúzunk"

Say Goodbye  Amikor búcsúzunk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima