Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Seçme Tekerlemeler

Nesil Yaynlar
pubblicato da Nesil Yaynlar

Prezzo online:
0,33

Tekerlemeler, halkn mutluluk ve hüzünlerini, heyecan ve korkularn, ksaca bütün duygu ve düüncelerini ifade eden, sözlü edebiyat ürünleridir. Özellikle çocuklara hitap etmesi açsndan dier sözlü edebiyat ürünlerinden ayrlr, daha bir ön plana çkar. Çocuklarn gündelik hayat içerisinde gördükleri, duyduklar, yaptklar ve söylediklerini yanstan ifadeler bu türün geliimini belirler. Artk hayatmzdan yava yava siliniyor olsa da karmza umulmadk bir yerde ve beklenmedik bir ekilde çkarak bizi artr, elendirir, eitir ve hayatmzn önemli anlarnn ifadesi olur.Tekerleme deyip geçmeyin, teker teker söyleyin!
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 96

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 49

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Nesil Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Nesil Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786051623887

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Seçme Tekerlemeler"

Seçme Tekerlemeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima