Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bevægende og stærk historie om venskab og lidenskab, frygt og hab, der giver et unikt indblik i det iranske samfund gennem 50 ar.

I 1960'ernes Iran flytter den unge pige Masoumeh fra den religiøse by Qom til den moderne hovedstad Teheran. I fem artier følger vi hende og familien i modgang og medgang gennem den iranske revolution i slutningen af 1970'erne, den otte ar lange krig mellem Iran og Irak i 1980'erne og frem til livet under dagens strengt religiøse styre.
Tidligt i ungdommen møder Masoumeh sin livs kærlighed pa vej til skole. Men da hendes dybt religiøse familie opdager forholdet, tvinger de hende til at gifte sig med en ung mand, Hamid, som hun ikke kender. Det viser sig, at Hamid er politisk aktiv i kampen mod shahen og hans diktatur. Da regimet falder, og Khomeinis præstestyre tager magten, bliver Hamid en nationalhelt, men hurtigt falder han i unade hos styret. Senere i livet bliver Masoumeh stillet over for et umuligt valg: Skal hun denne gang følge sit hjerte, eller ma hun endnu engang bøje sig af hensyn til familiens ære?

"Skæbnens bog" er en roman om en usædvanlig kvindes kamp for kærlighed, retfærdighed og overlevelse under skiftende regimer i en stærkt traditionsbundet kultur. Siden udgivelsen har romanen været bandlyst af det iranske regime to gange, men er nu en af de bedst sælgende romaner i Iran - nogensinde. I 2010 vandt den Boccacio-prisen i Italien for bedste udenlandske roman.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788702127041

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skæbnens bog"

Skæbnens bog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima