Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slotte og herregårde i barok og rokoko

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

"Med året 1660 begynder et nyt afsnit af Danmarks politiske historie: enevældens tidsalder. På samme tid indtræder et afgørende vendepunkt også i vort lands arkitekturhistorie. Thi selv om de skiftende perioder inden for kunstens udvikling selvsagt ikke lader sig strengt afgrænse i tid, vil det dog være berettiget at datere barokkens gennembrud herhjemme til årene omkring absolutismens indførelse."

Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling fortæller om de danske slotte og herregårde, der begyndte at skyde op i landskabet i løbet af barokken og rokokotiden. Tag med på Frederiksborg Slot og Amalienborg og videre til mindre kendte steder som Selsø, Clausholm og Stensballegård, hvor vi ser barokken og rokokoen udfolde sig i al sin storhed. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Edifici residenziali , Arte Beni culturali e Fotografia » Teoria delle arti e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726003185

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slotte og herregårde i barok og rokoko"

Slotte og herregårde i barok og rokoko
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima