Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sælsomme fortællinger

Herman Bang
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
6,58

"Fra sjælens ukendte egne tilhviskes der os undertiden sælsomme og gådefulde historier.
De er hemmelighedsfulde og uhyggelige og de fører os hen, hvor der er halvmørkt, og der hvor vi, med tøvende skridt, kun famler os frem, med udstrakte hænder.
Men de tænder tillige usikre og flakkende lys over dybder, som vi ellers aldrig skimter - vore egne sjæles hemmelighedssvangre dyb.
Derfor har jeg nedskrevet disse fortællinger."

Novellerne i Herman Bangs "Sælsomme fortællinger" drager tankerne hen på Edgar Allan Poes gysere og Fjodor Dostojevskijs psykologiske digtning. Samtidig er novellerne et vittigt, men ondskabsfuldt portræt af den danske provinsmentalitet, der var en yndlingsmålskive for Herman Bang og hans litterære sammensvornes dartpile. Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. I 1880 brød han igennem med romanen "Håbløse slægter", og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige genrer. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i dansk litteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Racconti e antologie letterarie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/04/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711748688

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sælsomme fortællinger"

Sælsomme fortællinger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima