Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sma glädjeämnen

Clare Chambers
pubblicato da Sekwa förlag

Prezzo online:
13,51
14,21
-5 %
14,21

Spännande och varm berättelse om livets sma mirakel

Året är 1957. Jean jobbar som journalist pa en lokaltidning strax utanför London och far i uppdrag att intervjua Gretchen som pastar sig ha varit med om en jungfrufödsel. Hon svär att hon aldrig ens kysst en man innan hon födde sin dotter.

Jean tar sig nyfiket an den märkliga historien, eftersom hon vanligtvis far nöja sig med att skriva om hushallstips, katter i träd och veckans bröllop. Medan Jean nystar i vad som egentligen hänt blir hon allt mer charmad av hela Gretchens familj. Det blir en omvälvande tid och för första gangen pa länge börjar Jean tro att det äntligen är hennes tur att fa lite kärlek och lycka i livet.

Sma glädjeämnen är en innerlig och fängslande roman om att se det vackra i det lilla. Ett spännande mysterium varvas med oväntad kärlek, lagmäld humor och underbara brittiska 50-talsmiljöer.

"Sma glädjeämnen är en välskriven roman om ett för femtiotalet kontroversiellt ämne, som även innehaller mycket vardagsrealism fran samma tidsperiod ... en mycket bra och framför allt mycket brittisk roman, med ett intressant och öppet slut." - BTJ-häftet nr 24/ 2020, Elisabeth Brännström

Clare Chambers är född 1966 och bor i brittiska Kent tillsammans med sin familj. Hon har skrivit en rad uppskattade och prisade romaner tidigare men Sma glädjeämnen är hennes första roman pa tio ar.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sekwa Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/12/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789188979292

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sma glädjeämnen"

Sma glädjeämnen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima