Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Der er relative snobber, og der er positive snobber. Med positive snobber mener jeg sådanne personer, som er snobbede overalt, hvor de end færdes, og hvad enten ved dag eller nat, fra vugge til grav, thi de er snobber fra naturens hånd - og så er der andre, som kun er snobbede under visse omstændigheder og i visse forhold i livet."

"Snobbernes bog" er en underholdende samling af bidske og satiriske portrætter af 1800-tallets snobber. Historierne er udgivet én for én i et ugeblad, men til sammen tegner de et humoristisk billede af det engelske samfund, som samfundsrevseren William Makepeace Thackeray oplevede det. William Makepeace Thackeray var en af 1800-tallets største engelske forfattere. Sammen med Charles Dickens naglede han realismen fast som en af århundredets vigtigste litterære genrer, men Thackerays stil er langt mere satirisk og negativt indstillet over for det samfund, han beskriver, end hans mere kendte kollegas. William Makepeace Thackeray er bedst kendt for sin satiriske samfundsskildring "Forfængelighedens marked", men udgav i løbet af sit liv en lang række andre bøger.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788726108590

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Snobbernes bog"

Snobbernes bog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima