Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ugye nem szeretné életének hátralév részét betegen, szenvedve, testi-lelki nyomorúságban tölteni? E kötet elsdleges célja, hogy Önnek és gyermekeinek, családjának egészségét hosszú távon jó irányba befolyásolja. Olyan szempontokat vet fel a testi-lelki egészség és betegség témakörében, amelyekkel még nem találkozhattak. Többek között, hogy a tünetek elnyomásának (és nem meggyógyításának) milyen kési következményei lehetnek.
Egy orvos 27 éves gyakorlati tapasztalatának és a klasszikus homeopátia módszerének segítségével fény derül arra, mit kell ma megtennünk ahhoz, hogy a holnap egészségesen, üdén és tettre készen köszöntsön ránk.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/02/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803895

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sohasem kés!"

Sohasem kés!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima