Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sok-sok kérdés - sok-sok válasz

Morvay Frigyes
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,82

Dr. Morvay Frigyes 1936-ban, állatorvos családban született Szombathelyen. Életének els tizennyolc évét Szany községben töltötte. Volt bencés diák Sopronban, 1954-ben Pápán érettségizett, ezt követen pedig a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1960-ban.
Alapító tagja volt a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének (1967), melynek elnöksége 1985-ben Medicus Anonymus díjjal tüntette ki. 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem Családorvosi Tanszékén címzetes forvosi címet, majd 2017-ben a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületétl aranykoszorús címzetes forvosi címet nyert.
Pályája során huszonkét szakmai közleményt írt, eladásokat tartott bel- és külföldi kongresszusokon, valamint számtalan ismeretterjeszt eladást tartott a TIT felkérésére.
A szerz érdekldése azonban túlmutat a szigorúan a szakmáját érint kérdéseken. Jelen esszékötetében olyan természetfilozófiai, általános, filozofikus kérdéseket boncolgat, mint például hogy megmenthet-e az emberiség, miben áll a posztmodern, az erkölcs, az emberölés, a háború, a boldogság, avagy az orvosi viktimológia lényege.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia , Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153012

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sok-sok kérdés - sok-sok válasz"

Sok-sok kérdés - sok-sok válasz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima