Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bánfalvy Réka úgy éli az életét, hogy azt hiszi, minden, amit tesz, a saját döntése. A világon több mint kilencmilliárd ember pontosan ugyanígy gondolja, de valójában mindenki téved. A kilencvenes években egy cseh matematikus létrehozott egy képletet, amely képes felfedni az emberiség jövjét, a látottak azonban elborzasztották. A jóslat tudatában egy maroknyi csoport megalapította a JövVédelmet, a titkosan mköd, föld alatti ügynökséget, melynek egyetlen feladata: biztosítani a jövt, ezzel megelzve a világ pusztulását.
A Sors-algoritmus c. regény központi tárgya az életbe való mesterséges beavatkozás kérdése. Lehetséges-e a matematika segítségével megjósolni, majd befolyásolni a jövt? Mindez milyen hatással van a jelenre? Mi van akkor, ha a jelenben történ bizonyos események miatt jöv mégsem teljes egészében feltérképezhet? Vékony Krisztián Budapesten játszódó regényének szerepli is szembesülnek ezekkel a kérdésekkel. De vajon a válaszokat is megtalálják?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155508677

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sors-algoritmus"

Sors-algoritmus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima