Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan - Erika Fatland
Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan - Erika Fatland

Audiolibro Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan

Erika Fatland
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
16,94
19,87
-15 %
19,87

I Sovjetistan tager Erika Fatland læseren med pa en rejse ind i en verden, der er ukendt for selv de mest garvede globetrotter.

De fem tidligere sovjetrepublikker Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan blev alle selvstændige, da Sovjetunionen faldt fra hinanden i 1991. I 2016 har de været selvstændige i 25 ar. Hvordan har disse lande udviklet sig siden da? Det har Erika Fatland sat sig for at udforske. Med empati og stor fortællerglæde giver hun indsigt i landenes historie, kultur og samfund. En gang la disse lande langs Silkevejen. I det 20. arhundrede blev de omdannet efter kommunistiske idealer. Her i Asiens hjerte lever gamle traditioner som bruderov og ørnejagt stadig. Pa ruiner af det sovjetiske samfund er i dag fremvokset hypermoderne byer og olie- og gasindustri, sine steder hersker demokrati og andre steder diktatur med storhedsvanvittige tyranner i spidsen.

I SOVJETISTAN møder læseren uforglemmelige menneskelige skæbner, storslaede landskaber, dramatisk verdenshistorie, fortvivlelse og hab.

OM FORFATTEREN
Erika Fatland er norsk forfatter og socialantropolog, født 1983. Udgav sin første dokumentariske skildring Englebyen om terrorkatastrofen i Beslan i 2011. Denne er siden blevet fulgt op af Året uden sommer om Breiviks massakre pa Utøya i sommeren 2011. Begge bøger er udkommet pa dansk.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia dell'Europa » Storia militare » Storia dell'Asia

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 15:11.02

Pubblicato 13/04/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788711585245

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan"

Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima