Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan - Erika Fatland
Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan - Erika Fatland

Audiolibro Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan

Erika Fatland
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
6,02
6,62
-9 %
6,62

I Sovjetistan tager Erika Fatland læseren med pa en rejse ind i en verden, der er ukendt for selv de mest garvede globetrotter.

De fem tidligere sovjetrepublikker Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan blev alle selvstændige, da Sovjetunionen faldt fra hinanden i 1991. I 2016 har de været selvstændige i 25 ar. Hvordan har disse lande udviklet sig siden da? Det har Erika Fatland sat sig for at udforske. Med empati og stor fortællerglæde giver hun indsigt i landenes historie, kultur og samfund. En gang la disse lande langs Silkevejen. I det 20. arhundrede blev de omdannet efter kommunistiske idealer. Her i Asiens hjerte lever gamle traditioner som bruderov og ørnejagt stadig. Pa ruiner af det sovjetiske samfund er i dag fremvokset hypermoderne byer og olie- og gasindustri, sine steder hersker demokrati og andre steder diktatur med storhedsvanvittige tyranner i spidsen.

I SOVJETISTAN møder læseren uforglemmelige menneskelige skæbner, storslaede landskaber, dramatisk verdenshistorie, fortvivlelse og hab. I dette bind udforsker Erika Fatland Kasakhstan.

OM FORFATTEREN
Erika Fatland er norsk forfatter og socialantropolog, født 1983. Udgav sin første dokumentariske skildring Englebyen om terrorkatastrofen i Beslan i 2011. Denne er siden blevet fulgt op af Året uden sommer om Breiviks massakre pa Utøya i sommeren 2011. Begge bøger er udkommet pa dansk.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia dell'Europa » Storia militare » Storia dell'Asia

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 03:37.34

Pubblicato 13/04/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788711585252

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan"

Sovjetistan - En rejse gennem Kasakhstan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima