Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sowiaska wiedma - Dobromia Agiles
Sowiaska wiedma - Dobromia Agiles

Audiolibro Sowiaska wiedma

Dobromia Agiles
pubblicato da Wydawnictwo Kobiece

Prezzo online:
0,00

"Magia wraca do nas wraz ze starymi wierzeniami a moe nigdy nas nie opucia"

yje tu i teraz. Rozumie przyrod i czerpie z jej dóbr w szufladzie trzyma korze jarzbiny, a wieczorami okadza dom jaowcem. Na jej szyi widnieje amulet, z ust wypywaj sowa zakl. Szykuje si do obchodów nadchodzcego sabatu.

Sowiaska czarownica drzemie w kobiecym sercu i pomaga w yciowych wyborach, smutkach i radociach. Gdy pozwolisz jej rozkwitn, poczujesz w sobie ogromny dar, bezgraniczn wdziczno i wielk si.

Dobromia Agiles w swojej ksice dzieli si wiedz i wskazówkami, które zapoznaj ci ze wiatem wierze i rytuaów naszych przodki od wprowadzenia do wicca i rodzimowierstwa, poprzez opisy poszczególnych sabatów, po przepisy, zaklcia, a nawet sowiask gimnastyk.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sowiaska wiedma"

Sowiaska wiedma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima