Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Spidey og hans fantastiske venner - En panters talmodighed - Marvel
Spidey og hans fantastiske venner - En panters talmodighed - Marvel

Audiolibro Spidey og hans fantastiske venner - En panters talmodighed

Marvel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
5,92
6,59
-10 %
6,59

Da Doc Ock stjæler vibranium fra en museumsudstilling om Wakanda, forsøger Spidey og Black Panther at standse hende. Undervejs gar det op for Spidey, at det ofte kræver samarbejde og talmodighed at løse problemerne. "Med store kræfter følger et stort ansvar!" Tag med Peter Parker aka Spider-Man, nar han svinger gennem New Yorks gader og bekæmper forbrydere og superskurke... Flyv med til MARVELS fantastiske univers. Lyt til spændende og heltemodige historier med Avengers' Iron Man, Spider-Man, Hulk, Captain America, Black Widow, Thor, Hawkeye, Doctor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Falcon, Ms. Marvel, Star-Lord, Deadpool og alle de andre helte og skurke fra MARVELS utrolige skatkammer. Fat din kappe og find din indre superhelt frem nu skal vi pa hæsblæsende eventyr!

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spidey og hans fantastiske venner - En panters talmodighed"

Spidey og hans fantastiske venner - En panters talmodighed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima