Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Spijt van jou

Colleen Hoover
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
4,99

`Spijt van jou' is de aangrijpende moederdochterroman van multitalent en topauteur Colleen Hoover.

Morgan, de hoofdpersoon in `Spijt van jou' van Colleen Hoover, werd op zeventienjarige leeftijd zwanger van haar nu zestienjarige dochter Clara. De twee botsen erg met elkaar, maar gelukkig weet vader Chris de vrede te bewaren tussen de overbezorgde moeder en de vrijgevochten dochter. Als hij betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, stort hun wereld in en elke dag komen er nieuwe geheimen aan het licht. Morgan en Clara raken steeds verder van elkaar verwijderd. Zullen ze de weg naar elkaar weer kunnen terugvinden?

Colleen Hoover vertelt op indringende wijze uit zowel het perspectief van Morgan als Clara. `Spijt van jou'is een prachtige roman over familie, eerste liefde, rouw en bedrog. Eerder verschenen al van Hoover `De waarheid' en `Mijn belofte aan jou'.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789020537949

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spijt van jou"

Spijt van jou
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima