Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nieuwe, PRACHTIGE YA-roman van Enrico Galiano, auteur van de veelgeprezen De bijzondere woorden van Gioia.

Van Enrico Galiano, bekend van De bijzondere woorden van Gioia, verschijnt een nieuwe, meeslepende jongerenroman: Sterker dan elk afscheid. In dit boek schrijft Galiano op weergaloze wijze over een ontmoeting die het leven van twee jongeren vergoed zal veranderen.

De 18-jarige Michele was ooit een veelbelovende keeper. Nu moet hij zijn weg zoeken met een blindenstok. Door een auto-ongeluk raakte hij in één klap zijn zicht kwijt. Nina is 17 jaar en is hoogsensitief. Sinds haar vader is overleden, woont ze alleen met haar strenge moeder.

De twee ontmoeten elkaar tijdens hun dagelijkse treinrit naar school en raken verliefd op elkaar. Maar op een dag verbreekt Nina alle contact en Michele is radeloos. Terwijl Nina in een tattooshop een tattoo laat zetten, vertelt ze aan Flo, de oudere, ruige eigenaar, over de ontmoeting. Al snel ontdekt Flo dat Nina iets achterhoudt

`Italië heeft tegenwoordig zijn eigen John Green en hij heet Enrico Galiano.'

Mirjam Noorduijn, NRC****

Dettagli

Generi Non definito

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 25/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789024590148

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sterker dan elk afscheid"

Sterker dan elk afscheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima