Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Azon a bizarr, nap nélküli bolygón, amit Édennek hívnak, a Család 532 tagja az Erd lámpásfáinak fénye és melege alatt talál menedéket. Az Erd mögött a Havas Sötét hegyei terülnek el, ahol olyan csíps a hideg, és olyan mély az éjszaka, hogy még soha nem kelt át rajta él ember.

A Család Legvénebbjei még emlékeznek a legendákra egy olyan világról, ahol a fény az égbl jön, és ahol a nk és férfiak olyan hajókat építettek, amelyek az eget is képesek átszelni. Ezek a hajók hozták ket is ide a Legvénebbek szerint - és a Családnak meg kell várnia, amíg az utazók visszatérnek.

De az ifjú Vöröslámpás John megszegi az Éden törvényeit, darabokra töri a Családot, és megváltoztatja a történelmet. El fogja hagyni a járt utat a járatlanért, bemerészkedik a Sötétbe és felfedezi az igazságot a világukról.

A Sötét Éden éppen annyira sci-fi, mint szépirodalom; részben tanmese, részben egy felkavaró fejldésregény, ami a sötét, baljós szépség meglepen eredeti földönkívüli világában játszódik, egy egyszerre lenygözen egyszer, mégis megdöbbenten sokoldalú prózába ültetve.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190615

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sötét Éden"

Sötét Éden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima