Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stærkere

Michael Kamber - René Oehlenschlæger
pubblicato da People's

Prezzo online:
19,44
20,43
-5 %
20,43

EN VELDOKUMENTERET, UNDERHOLDENDE OG TIL TIDER PERSONLIG BERETNING OM AT NAVIGERE MELLEM STYRKER OG SVAGHEDER. STÆRKERE er en nuanceret indføring i positiv psykologi 2.0, der bade rummer livets lyse og mørke sider. Bogen præsenterer en meget hand-gribelig metode til at dyrke styrker og handtere svagheder pa arbejds pladser og i det private liv. Skibet har vind i sejlene. Sejlene er et billede pa vores styrker. Uden styrkerne kommer vi ingen vegne. Men skibet har ogsa et hul under vandlinjen, og der er nogle ridser i lakken pa skibssiden. Hullet og ridserne er et billede pa vores svagheder. Det er klogt at tage sig af hullet under vandlinjen. Men hvad med ridserne i lakken? De fleste vil nok mene, at livet er for kort til at bruge ret meget energi pa dem. Men betragt sa hverdagen, som den faktisk er: Hvor lang tid bruger vi i virkeligheden pa ridser i lakken, pa ting, der ikke er vigtige? Det ærlige svar lyder for de fleste af os: Vi bruger alt for lang tid pa ridser i lakken. I STÆRKERE leverer Mikael Kamber og René Oehlenschlæger et kompas, der sætter dig i stand til at identificere og udnytte dine styrker og træffe bedre valg i livet og pa arbejdet.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/04/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788772005959

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stærkere"

Stærkere
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima