Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Svart katt - erotisk novell

Chrystelle Leroy
pubblicato da Saga Egmont Swedish

Prezzo online:
0,99

"Han ställde sig bakom mig och trängde försiktigt in i mig medan hans skickliga fingrar lekte med min klitoris. Jag tittade ut över havet och månskenet som reflekterades i vattnet. Landskapet var så otroligt vackert och utsikten fick ögonblicket att kännas ännu mer intensivt." Stämningen på den globala miljökonferensen i Busan, Korea, får den skickliga reportern Alia att känna sig både upprymd, rådvill och arg. Och om det är dramatik hon är ute efter, kommer hennes önskan snart att gå i uppfyllelse! Hon möter en okänd och vacker kvinna med kattlik skönhet och näst intill magisk snabbhet och flexibilitet. Hon möter också den stiliga och auktoritära polisen "Apollo Colombo" som utreder ett fall som kretsar kring en svart katt och en vampyrkvinna ... Efter resan till antikens Egypten får vi nu följa reportern Alia insnärjd i en ny polisutredning som kantas av både fantasi och erotik.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9788726355970

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Svart katt - erotisk novell"

Svart katt - erotisk novell
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima