Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ki ne gondolkodott volna még el azon, vajon kik voltak az sei, miért épp ott éltek, ahol, és hogy a kalandos, titokzatos múlt mennyire határozza meg az utódok életét? A Svábok történetét, mely a második sváb betelepítés idején játszódik és Lotaringia szomszédságából indul, egy ilyen idutazás ihlette.
Hseink porosz-német, francia-német ellentétek, csetepaték közepette élik dolgos hétköznapjaikat, amikor is toborzók járják a birodalmat, akik elssorban Magyarországra szeretnék csábítani a jobbágycsaládokat. Ezzel veszi kezdetét az a kalandos utazás, melynek során a különböz tartományokból induló hseink útjai keresztezdnek, hogy aztán a többek között Baranya megye falvait, a pécsváradi apátságot is benépesít letelepedk sorsa végérvényesen összefonódjon.
Az események során azok a hagyományok, szokások is megelevenednek, amelyek részben még ma is köztünk élnek. Megtudhatjuk, egy zárt közösség hogyan jut szorgalmának, kitartásának köszönheten egyrl a kettre, mennyit változtat sorsukon egy rátermett, karizmatikus vezet, a szerelem mennyiben befolyásolja sorsukat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153289

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Svábok"

Svábok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima