Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

zufijá Zinóbiá elsszülöttként szégyent hozott a családjára: fiúnak kellett volna születnie. Ezért szeretet nélkül n fel. Beszédre képtelen, érzelmeit csupán pirulással, lángoló arcbre színével tudja kifejezni. Mivel nem képes hazug álcát ölteni, a világ kiveti magából, és vérengz vadállattá válik, aki védtelenekre támad

Salman Rushdie harmadik regénye kegyetlen látlelet Pakisztánról, amely nem Pakisztán, vagyis nem teljesen az - írja a szerz. - Két ország, egy valós és egy fiktív létezik egyazon, vagyis csaknem egyazon területen. Az én történetem, az én fiktív országom, mint jómagam is, valamilyen szöget zár be a valósággal. A magam részérl szükségesnek tartom ezt a kis defókuszálást, amelynek értéke egyébként természetesen vitatható. Én úgy látom, hogy nem csupán Pakisztánról írok."

A Szégyen a második része Az éjfél gyermekeivel kezdd és A sátáni versekkel záruló trilógiának.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792161

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szégyen"

Szégyen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima