Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Malájföld, 1893. Li-lannak, az egykor jómódú, de mára lecsúszott család leányának nem sok reménye lehet. Csakhogy a sors forgandó, és Li-lan különös ajánlatot kap a gazdag és hatalmas Lim családtól: legyen a rejtélyes körülmények között elhunyt, egyetlen fiuk szellemfelesége. Az si idkbe visszanyúló, mégis nagyon ritkán alkalmazott szertartással szokták megbékíteni a hazajáró lelkeket. A halott fiú dühös szelleme egyre rámensebb, a családja egyre erszakosabban követeli az esküvt. Egy ilyen házasság biztosítaná Li-lannak a gondtalan életet, de borzasztó árat kellene fizetnie érte. Minden éjszaka átkerül a kínai purgatórium párhuzamos világába, ahol bosszúszomjas kísértetek élnek szellemvárosokban, papírból hajtogatott temetési ajándékok között. Li-lan nemcsak amiatt vonakodik a szellemvilágtól, mert leend férje háborgatja, hanem mert a család új örökösével, Tien-pajjal tudna magának egy boldog életet elképzelni. Egészen addig, amíg nem találkozik a titokzatos Er Langgal, az elragadó, bár szeszélyes védszellemmel, aki megmenti az életét, és akinek a segítségével visszatérhet az élk közé. A legnagyobb kihívással Li-lan azonban csak ekkor szembesül: választania kell a két világ között.
Choo a megalapozott korfestést ötvözve a természetfölöttivel tiszta és kecses stílusban alkot meg egy alternatív valóságot, ahol ugyanúgy nem babra megy a játék, mint az igazi világban."
Publishers Weekly
Ami ezt a könyvet ütssé teszi, az a külföldön él kínai közösségek kultúrájának színpompás tablója és a regény minden sorát átforrósító szerelem."
Book of the Week
Az elskönyves szerz imponálóan megírt Szellemarája olyan elképeszt kalandokba viszi bele az olvasót, amilyenekben utoljára Alice-nek volt része a nyúl üregében."
San Jose Mercury News
Choo fantasztikumban gazdag regénye egyszerre etnográfia és erkölcsrajz, izgalmas és tanulságos. Ragyogó kezdete egy írói pályának!"
Kirkus Review
Kínai népi hagyományokban, romantikus cselszövésben és álomszer fordulatokban gazdag, remek fejldésregény."
Goodreads

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Maxim Könyvkiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/05/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634995722

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szellemara"

Szellemara
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima