Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy politikust fényes nappal végeznek ki Buenos Aires külvárosában. Egy szépségkirályn segítségért siet egy kétszer megözvegyült ügyvédnhöz, akinek mindkét férje golyó általi halált halt. Egy turistákat szállító óceánjáró zátonyra fut Río de la Plata iszapos vizében, a turisták között egy kolumbiai drogbáró tartózkodik. Mindeközben két rendrnek álmatlan éjszakákat okoz egy emberi fejeket gyjtöget pszichopata, és kezdetét veszi köztük a párbaj, amelynek vajmi kevés köze van a jogszerséghez, és amelyben a saját becsületük és kiábrándultságuk játssza a fszerepet.

Guillermo Orsi regényében Buenos Aires úgy sodródik iránytalanul, mint egy katasztrófa sújtotta területrl szabadult, menekültekkel teli tutaj a nyílt tengeren. A Szent Város emlékezetes szereplket felvonultató, lebilincsel és szédít olvasmány egy országról, amely hiába próbálja elhallgatni a nyilvánvalót, mert a halottai önmagukért beszélnek.

Guillermo Orsi kortárs argentin író, a krimi mfajának egyik legjelentsebb spanyol ajkú mvelje. Több regényét is lefordították angol nyelvre, ezek közül a leghíresebb a Szent Város, amit a Spanyol Krimiírók Szövetsége 2010-ben Dashiell Hammett-díjjal tüntetett ki.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155522635

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szent Város"

Szent Város
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima