Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy parti, ahol minden megváltozik...

Kivételes alkalom, ám messze nem példátlan. Összejön egy család, a rokonság apraja-nagyja, hogy együtt köszöntsék fel a Nagypapát a nyolcvanötödik születésnapján. De mi történik akkor, ha egy asztalhoz ültetünk két kamaszt, egy tökéletességre görcsösen törekv édesanyát, egy kissé bohém mvészházaspárt meg egy sikeres szoftverfejlesztt? És még sok más, egymáshoz a alig-alig passzoló rokont. Ilyen színes kavalkád e jubileumi vendégsereg. Csoda-e ha ez az egyszer együttlétnek induló, születésnapi köszönt sorsfordítóvá válik többük életében? Pedig igazából nem is történik semmi különös. Vagy mégis?

Utazásra hívjuk az Olvasót. Nem egzotikus tájakra, hanem legbelsbb gondolatainkba, érzéseink mélyére vezet az út. Nem kevésbé rögös, és járatlan út ez, mint messzi kontinensekre kalandozni, és talán épp annyi meglepetést tartogat. A könyvben egybeér jelen, múlt és jöv, mialatt a valóságban a történet eleje és vége között csupán pár óra telik el. És a nap végére már semmi sem olyan, mint amilyen eltte volt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652677

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Születésnap"

Születésnap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima