Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ta min hand

Dolen Perkins-Valdez - Emma Graves
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
13,93
14,60
-5 %
14,60

Finalist i Goodreads Choice Awards.

Utvald till en av Årets bästa böcker av Amazon.

"Ta min hand är en juvel till bok."

WASHINGTON POST

TA MIN HAND är en oförglömlig berättelse om kärlek och mod, systerskap och solidaritet, inspirerad av verkliga händelser. Det är en hoppfull paminnelse om att det ibland bara krävs en enda person för att göra skillnad.

Montgomery, Alabama, 1973. Den nyutexaminerade sjuksköterskan Civil Townsend kommer fran en välbärgad familj och drömmer om att förändra världen. Hennes första jobb blir pa en familjeplaneringsklinik där hon äntligen far göra det som ligger närmast hjärtat: att ge kvinnor friheten att ta kontrollen över sina kroppar och styra sina liv.

Hennes första patienter blir tva unga systrar som bor tillsammans med sin farmor och pappa pa landsbygden. Vid första hembesöket chockas Civil över den misär flickorna lever i. Det fallfärdiga skjulet där familjen bor bestar av ett enda litet rum utan rinnande vatten, och stanken är kväljande. Hon tar sig an systrarna och hjälper dem, men börjar snart fatta misstankar. Varför ska sa unga flickor fa preventivmedel, trots att de inte ens varit i närheten av pojkar ännu? När Civil inser att hon och hennes kollegor utnyttjas i en hänsynslös konspiration, tvingas hon välja mellan att lyda order eller riskera allt för att göra det rätta.

"Helt fantastisk! Civils beslutsamhet och motstandskraft genomsyrar boken. Jag jublade högt!"

BONNIE GARMUS, FÖRFATTARE TILL LEKTIONER I KEMI

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789113129181

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ta min hand"

Ta min hand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima