Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tack och hej leverpastej

Elisabeth Åsbrink
pubblicato da Bokförlaget Polaris

Prezzo online:
13,09
13,77
-5 %
13,77

Elisabeth Åsbrink är en av vara mest mangsidiga författare, och rör sig utan ansträngning mellan reportage, krönika, sakprosa och skönlitteratur. Oavsett genre, löper samma röda tradar genom hennes arbete - fragor om minne och glömska, om att vara kvinna och att vara man, om konstens frihet och ansvar och om tidens gang.

Tack och hej leverpastej är en samling av kortare texter som har varit publicerade i olika sammanhang, som förord till bokutgavor, som debattinlägg och krönikor i dagstidningar och tidskrifter. Om att vara vän med ett geni (Lars Norén), om ett broderi fyllt av hakkors eller om svensken som fredsskadad: ämnena är bade vidöppna för tolkning och bjuder motstand, argumentationen bade road och skarp. Detta är Elisabeth Åsbrink i kortformat. Men som vanligt nar hon fruktansvärt langt.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Polaris

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/11/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789177955993

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tack och hej leverpastej"

Tack och hej leverpastej
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima