Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A 26 éves Celeste Price vonzereje teljében, egy gazdag családból származó jókép rendr feleségeként tanári állást kap Tampa város egyik középiskolájában. Sem a kollegák, sem a férj, sem a gyerekek nem sejtik, hogy Celeste egyetlen mozgatórugója, hogy kamasz fiúk közelében lehessen, és közülük válassza ki áldozatát. Jack Patrick naiv és szorongó fiú, aki csak most ismerkedik a testi örömökkel. Celeste hamar meglátja benne a tökéletes partnert, és minden niségét latba vetve viszonyt kezd vele. Tanítás utáni vad szex a parkolóban, titkos randevúk a családi házban, mialatt a fiút egyedül nevel apa túlórázik, finom érintések a folyosón, és az egyre ersebb rettegés a lebukástól, a megaláztatástól, ezek jellemzik a kapcsolatot. Celeste azonban hideg fejjel mindennel számol, és amikor már nincs hová bújni, lelkifurdalás nélkül meglépi az elképzelhetetlent... A sötét humorral átsztt, zavarba ejten személyes és feszülten erotikus szöveg ítélet és moralizálás nélkül tárja elénk egy szociopata n naplószer vallomását a pubertás fiúk iránti éhségérl, egy szexuális aberráció természetrajzáról, és a tiltott testi gyönyörök és lopott percek birodalmáról. Celeste Price története nemcsak a hírekben egyre többször felbukkanó pedofil esetek lélektanába enged bepillantást, de egy végletekig álszent és betegesen önimádó társadalom fiatalság és szépség kultuszáról is lerántja a leplet.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Athenaeum Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632933290

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tampa"

Tampa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima